Planritning våning 2

Planritning på övre våningen.  Måtten är EJ exakta angivna, utan skall tolkas

som en översikt av planlösningen.