Planritning vån 1

Planritning på Bottenvåning och Groventre’

OBS!! Måtten är EJ Exakta, utan skall ses som en översikt i stora drag.